0
Košík je prázdny
0
  • Kategorie
  • Výrobci

  POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

  29.05.2020
  .

  Představenstvo společnosti Entec Solutions a.s. se sídlem Březová č.p. 180, PSČ 763 15 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B vložka 7895, IČO 47911514 svolává v souladu se zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a stanovami společnosti


   

  řádnou valnou hromadu


   

  která se bude konat dne 30. června 2021 v 10 hodin
  na adrese 763 15 Březová čp. 158, zasedací místnost s následujícím pořadem jednání:


   

  1. zahájení, kontrola schopnosti usnášení
  2. volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. schválení programu valné hromady
  4. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
  5. zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty
  6. schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku či úhradě ztráty za rok 2020
  7. určení auditora pro následující účetní období
  8. zpráva o vztazích, informace DR o přezkoumání zprávy o vztazích
  9. diskuse
  10. závěr


   

  Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění


   

  K bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)


   

  Návrh usnesení:

  Předsedou valné hromady se volí Ing. Martina Vlčková.

  Zapisovatelem na valné hromadě se volí JUDr. Eliška Hošková.

  Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí Ing. Ing. Evžen Varadinek  a Ing. Martina Vlčková

  Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí Ing. Stanislav Skalička a Ing. Ivan Trubelík

  Zdůvodnění:

  Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.


   

  K bodu 3 pořadu (schválení programu valné hromady)


   

  Návrh usnesení:

  Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění uvedeném v pozvánce zaslané akcionářům společnosti a zveřejněné na webových stránkách společnosti.

  Zdůvodnění:

  Jedná se o povinnost plynoucí z platných právních předpisů.


   

  K bodu 4 pořadu (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020)


   

  Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020 předloženou představenstvem společnosti.

  Zdůvodnění:

  Předložení zprávy je povinností představenstva plynoucí ze zákona o obchodních korporacích.


   

  K bodu 5 pořadu (zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty)
   

  Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty akcionářům se bere na vědomí.

  Zdůvodnění:

  Předložení zprávy je povinností dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích.


   

  K bodu 6 pořadu (schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2020)


   

  Návrh usnesení:

  Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku akcionářům ve znění předloženém představenstvem společnosti a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

  Zdůvodnění:

  Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty v předloženém znění.


   

  K bodu 7 pořadu (určení auditora pro následující účetní období)


   

  Návrh usnesení:

  Schvaluje se auditor pro účetní období končící 31.12.2021, kterým je SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o. se sídlem K Pasekám 4086, 760 01 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  14936, v Komoře auditorů ČR evidována pod č. 99, zastupuje Ing. Hana Krajčová,  jednatelka.

               

  Zdůvodnění:

  Určení auditora pro povinné audity je v kompetenci nejvyššího orgánu společností v souladu s ust.

  § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů v platném znění.


   

  K bodu 8 pořadu (zpráva o vztazích, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích)

   
   

  Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2020 předloženou představenstvem společnosti a přezkoumanou dozorčí radou společnosti.

  Zdůvodnění:

  Představenstvo společnosti vypracovává dle ust. § 82 zákona o obchodních korporacích písemnou zprávu o vztazích. Zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě i k ověření auditorovi.

   

  Akcionáři mají právo se vyjádřit k pořadu jednání případně jej doplnit přípisem doručeným společnosti ve lhůtě do 15. června 2021 k rukám předsedy či místopředsedy představenstva.

  Účetní závěrka za rok 2020 a další zprávy předkládané ke schválení valné hromadě jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Březová čp. 201, 763 15 Slušovice v pracovní dny od 9.00 hod.  – 15.00 hod. počínaje dnem 26. května 2021 do dne konání valné hromady.

  Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 14.30 hod. Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci také plnou mocí.  Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě a nárok na schválený podíl na zisku je u zaknihovaných akcií na jméno zápis osoby v seznamu akcionářů 7 dnů přede dnem konání valné hromady.   Hlasování na valné hromadě bude umožněno těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

  Valné hromady se účastní i členové představenstva a dozorčí rady Entec Solutions a.s.


   

  Březová, dne 25. května 2021

                         

                                                                                              za představenstvo Entec Solutions a.s.
                                                                                              Ing. Martina Vlčková v.r.
                                                                                              předseda představenstva

  Obchodní oddělení: +420 595 630 250

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  K provozování našeho webu www.entec.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...